موضوعات کاربردی

۱۳۹۳/۱۰/۱۲

نحوه صدور حکم حجر متوفی

نحوه صدور حکم حجر متوفی قانون امور حسبی در خصوص افرادی که بواسطه ضعف قوای دماغی قادر به تشخیص مصالح و منافع و حسن و قبح […]
۱۳۹۳/۱۰/۱۵

هر آنچه باید در مورد مهریه بدانیم

مهریه در دادگاه دعوی مهر از دعاوی خانوادگی است. کابین زن خواه در قباله ازدواج درج شده باشد یا در برگ جداگانه سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شود […]
۱۳۹۳/۱۰/۱۵

مراحل اداری صادرات و واردات

برای روشن شدن مراحل صادرات و واردت قبل از هر چیز باید قانون حاکم به این مراحل بررسی گردد .در ابتدای امر قانون واردات و صادرات […]
۱۳۹۳/۱۰/۱۶

فرزندان طلاق عاطفی بیشتر در معرض آسیب های شخصیتی

فرزندان طلاق عاطفی بیشتر در معرض آسیب های شخصیتی هستند هنگامی که فرجام یک پیوند منجر به طلاق می‌شود؛نتیجه و اثر آن تا حد بسیار زیادی […]